Laboratory of Plant Biotechnologies

Funding


Tomáš Vaněk

 • Quantitative and qualitative determination of secondary metabolites in Coffea arabica. Universita Hamburk, (1991-1994) T. Vaněk

 • Fate of the pesticides in the soil and environment. Project EC COST, COST 66.20, (1993-1998) T. Vaněk

 • Study of production of taxol and its analogues by plant tissue cultures, Grant Agency AS, No. 555114, (1993-1995) T. Vaněk

 • Biotransformation of xenobiotics by plant tissue cultures, Grant Agency CR, No. 204/93/0836, (1993-1996) T. Vaněk

 • Influence of exogennous carbohydrates on their endogenous levels and production of biologically active metabolites in plant cell cultures. Grant Agency of Charles University, No. 102 1994, (1994-1995) T. Vaněk (co-investigator)

 • Production and biotransformation of biologically active compounds by plant cell cultures. Grant Agency CR, No. 203/94/0644, (1994-1996) T. Vaněk

 • Biotransformation of xenobiotic compounds by plant cells. Swiss National Science Foundation, No. 7TPR J038652, (1994-1995) T. Vaněk

 • The development of integrated system for large-scale propagation of elite plants using in vitro techniques. Project EC COST, COST 822.20, (1995-1999) T. Vaněk

 • Studies on taxol preparation by plant tissue cultures. Lachema Comp. - Lachema 95/1744/51 (1995) T. Vaněk

 • Research on Stevia as a source of natural non-saccharic sweetener. Grant Agency CR, No. 503/95/0249, (1995-1997) T. Vaněk (co-investigator)

 • Production of taxol and its analogs by in vitro cultivated plant cells of the taxus species. Grant Agency AS, No. A5055601, (1996-1998) T. Vaněk

 • Studies on mechanism of regulation of cytokinine content and their activity in plant cells. Grant Agency CR, No. 204/96/1429, (1996-1998) T. Vaněk (co-investigator)

 • Preservation and reproduction of gene sources of the main types of forest trees. Grant Agency CR, No. 522/96/K18, (1996-2001), T. Vaněk (co-investigator)

 • Optimalization of technologies for growth, genetic material selection and screening of the content of active compounds in tonizating plants. Czech Min. of Agriculture - NAZV EP7227, CZU, (1997-2000) T. Vaněk (co-investigator)

 • Preparation of Taxol and its analogues. Czech Min. of Industry and Trade, No. PZ CH/33, (1997-2001) T. Vaněk

 • Study of secondary metabolites with anticancer activity from medicinal plants of chinese origin. Grant of bilateral czech - chinese cooperation, No. 34-04, (1998-2000) T. Vaněk

 • COST - Plant biotechnology for the removal of organic polutants and toxic metals from wastewaters and contaminated soils. No. COST 837.10 (1998-2003) T. Vaněk

 • Studies of phytoremediation of explosives by tissue cultures of higher plants. Grant Agency CR, No. 206/99/1252, (1999-2001) T. Vaněk

 • Plant tissue cultures as a model system for studies of phytoremediation of radionuclides released into the environment, Grant Agency AS, No. A6055902, (1999-2002) T. Vaněk

 • Quality enhancement of plant production through tissue culture. Project EC COST, No. COST 843.10, (2000-2004) T. Vaněk

 • Radiophytoremediation and radiophytomonitoring, Grant Agency AS, No. S4055014, (2000-2004), T. Vaněk

 • Theoretical and practical aspects of TNT phytoremediation. Bilateral cooperation Czech-Germany No. CZE 01/024, (2001-2004), Wasag Decon GmbH, Sythen - H. Thomas and IOCB AS CR - T. Vaněk

 • PhytoDec, EU project EVK1-CT-1999-00024, (2002-2004) T. Vaněk

 • Scale up and automation of in vitro-systems for rapid plant propagation and production of secondary metabolites. Bilateral cooperation Czech-Austria No. ME671 (2003-2004), Centre of Pharmacy, University of Vienna - C. Wawrosch and IOCB AS CR - T. Vaněk

 • KONTAKT ME671: Scale up and automation of in vitro-systems for rapid plant propagation and production of secondary metabolites, (2003 - 2004), T. Vaněk

 • Preparation of taxol and its analogues. Grant Agency AS, No. IBS 4055301, (2003-2005) T. Vaněk

 • Woody plants for soil decontamination, 526/04/0135, Dr. Malá, VULHM (2004-2006), T. Vaněk (co-investigator)

 • COST 926: Impact of new technologies on the health benefits and safety of bioactive plant compounds, (2004-2008), T. Vaněk

 • Screen and identification of the bioactive Chinese pumpkin polysacharide, 37-15
  Chinese side: Professor Jidong Lou, College of Life Sciences, China Jiliang University
  Czech side: dr. Tomáš Vaněk, The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, ASCR, (2005-2007)

 • Multidisciplinary study of the mechanism of phytoremediation of xenobiotics polluted soil and water, 37-30
  Chinese side: Professor Yongming Luo, Institute of Soil science, CAS
  Czech side: dr. Tomáš Vaněk, The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, ASCR, Praha, (2005-2007)

 • COST 859: Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food chain safety, (2005-2009), T. Vaněk

 • COST 636: Xenobiotics in the urban water cycle, (2005-2009), T. Vaněk

 • Modern methods for explosive waste-waters cleaning, MPO, Tandem, Explosia, (2006-2008), T. Vaněk (co-investigator)

 • Research centre: Functional genomics and proteomics for crop improvement (2006-2009), T. Vaněk (co-investigator)

 • Projekt NPVII : The use of genomics and genetic engineering for identification and development of plant genotypes suitable for environment bioremediation, (2006-2011), T. Vaněk (co-investigator)

 • Physiological and molecular basis of plant responses to pollution with nitroaromatic compounds, Česko-Polská bilaterální spolupráce č. 40, (2006-2007), T. Vaněk

 • Biotechnological production and evaluation of biological activity of Vaccinium bracteatum, ME8070, (2008-2012), T. Vaněk

 • Project NPVII 2B08058: Efective using of energetic plants for reclamation and sanitation of  devastation fields, (2008-2011), T. Vaněk

 • Project MZP SP/1b7/129/08: Green technology for air protection, (2008-2010), T. Vaněk

 • KONTAKT CR-USA: Plants and nanoparticles – Friends or Foes?, No. LH11047, (2011-2014), T. Vaněk

 • KONTAKT CR-USA: Study and utilization of plant metabolisms for organic xenobiotics degradation, No. LH11048,(2011-2014), T. Vaněk

 • Biotechnology system for agricultural waste-waters cleaning and reuse. Technology Agency of the Czech Republic, No. TA01020573, (2011-2014), T. Vaněk

 • Biodegradable polymers in waste management. Technology Agency of the Czech Republic, No. TA01020744, (2011-2015), T. Vaněk (co-investigator)

 • Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system, Czech Min. of Industry and Trade, No.FR—TI3/778, (2011-2015), T. Vaněk (co-investigator)

 • Metabolism of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs in plants and its environmental consequences, Grant Agency CR, No. GA14-22593S, (2014-2016), T. Vaněk

 • GA14-22593S: Metabolismus vybraných nesteroidních antiflogistik v rostlinách a jeho dopad na životní prostředí (2014-2016), GA ČR, T. Vaněk

 • CZ.2.16/3.1.00/21519 Moderní přístroje pro výzkum rostlin (2014-2015), MHMP, T. Vaněk

 • 8G15003 Příjem nanočástic rostlinami a jeho využití pro dekontaminaci vody a půdy (2016 – 2018), Česko Izraelský projekt, MŠMT, T. Vaněk

 • TG03010009 Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i. (2016 – 2019), TAČR, T. Vaněk

 • LTV17010 Účast na zasedání EPSO (2017-2018), MŠMT, T. Vaněk

 • UH0109 Komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (2017-2018), KHP –Hlavní město Praha, T. Vaněk

 • MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 Centrum experimentální biologie rostlin (2018-2023), T. Vaněk (co-investigator)


Petr Soudek

 • Study of accumulation of toxic metals by plants from genus Allium and determination of possible mechanisms of uptake. Grant Agency CR, No. 522/06/P002, (2006-2008) P. Soudek

 • COST FA 0605: Study of plant response to heavy metal stress and production of stress protective compounds, (2009-2011), P. Soudek

 • KONTAKT CR-ČLR: Immobilization of heavy metals and metalloids in contaminated sites, No. LH12162, (2012-2013), P. Soudek

 • COST TD 1107: The utilization of charcoal for immobilization of heavy metals, No. LD13029, (2013-2016), P. Soudek

 • LTC17046 Možnosti fytosorpce a fytoextrakce REE z kontaminované vody a půdy rostlinami (2017-2019), MŠMT, P. Soudek

 • AV ČR R200381821 Studium možností využití biouhlu produkovaného CADV Dobříš s.r.o. pro potřeby zemědělství a ochrany životního prostředí ve Středočeském kraji (2018-2019), P. Soudek

 • AV ČR R200382002 Studium využití kompostu ke zvýšení organické hmoty v půdě a zlepšení sorpčních vlastností půdy (2020-2021), P. Soudek

 • NAZV QK22020062 Identifikace přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchrana a výzkum jejich rezistence (2022-2024), MZ, P. Soudek (co-investigator)


Přemysl Landa

 • Anti-inflammatory activity of plant quinones. Grant Agency CR, No. 525/09/P528, (2009-2011), P. Landa

 • COST FA 1003: Exploration of grapevine diversity in production of health promoting compounds, No. LD11005, (2011-2014), P. Landa

 • MOBILITY Czech-Austrian cooperation: Discovery and Analysis of New Redox-Based Inhibitors for Cyclooxygenase and Lipoxygenase, No. MEB061112, (2011-2012), P. Landa

 • KONTAKT II CR-China: Production of Dendrobium candidum biomass in vitro and study its biological activity, No. LH12164, (2012-2013), P. Landa

 • MOBILITY Czech-Austrian cooperation: Identification of Cyclooxygenase and Lipoxygenase Inhibitors from Vine Grapes, No. 7AMB13AT008, (2013-2014), P. Landa

 • COST MP1206: Phytotoxicity of nanofibres, No. LD14125, (2014-2017), P. Landa

 • COST LD14125 Fytotoxicita nanovláken (2014-2017), MŠMT, P. Landa

 • GA16-07193S Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů (2016 – 2018), GAČR, P. Landa


Petr Maršík

 • Application of metabolomics on observation of induced production of plant secondary metabolites, Grant Agency AS CR, No. KJB400550705, (2007-2009), P. Maršík

 • COST FP 0901: Biorefineries as a source of "green chemicals", (2010-2012), P. Maršík

 • KONTAKT ME10037: Faktory určující hostitelskou specificitu potenciálních biokontrolních agentů, (2010-2012), P. Maršík (co-investigator)

 • COST FA1006: Production of anticancer polyacetylenes by elicited ginseng cultures. No. LD13013, (2013-2015), P. Maršík

 • COST FP1103: Metabolic interactions between ash tree and its new invasive fungal patogen Hymenoscyphus pseudoalbidus. No. LD14078, (2014-2016), P. Maršík

 • COST FP1203: Plant non-wood forest products as a source of biologically active substances. No. LD14079, (2014-2017), P. Maršík

 • COST LD14078: Metabolické interakce jasanu ztepilého a nového invazního houbového patogenu Hymenoscyphus pseudoalbidus (2014-2016), MŠMT, P. Maršík


Šárka Petrová

 • COST MP 1105: Ecotoxicity of novel flame retardants and their degradation products, No. LD13028 (2013-2016), Š. Petrová

 • COST FP 1204: Remediation of urban sites using energy plants, No. LD14106, (2014-2017), Š. Petrová

 • COST TU 1201: Remediation of urban browfields using plants, No. LD14107, (2014-2016), Š. Petrová

 • COST LD14106: Remediace městských ploch pomocí energetických rostlin (2014-2017), MŠMT, Š.Petrová

 • COST LD14107: Revitalizace městských ploch kontaminovaných starou ekologickou zátěží pomocí rostlin (2014-2016), MŠMT, Š. Petrová


Radka Podlipná

 • COST FA 901: Halofytes for phytoremediation, (2010-2012), R. Podlipná

 • COST FA 0901: Suspension culture as the model for study of physiological response to heavy metal stress, No. LD13026, (2013), R. Podlipná

 • Grant Agency CR: Anthelmintics in plants – uptake, biotransformation and transcriptional response. , No. 15-05325S, (2015-2017), R. Podlipná (co-investigator)

 • COST LD14100: Toxicita nanočástic pro mokřadní rostliny (2014-2017), MŠMT, R. Podlipná

 • GA15-05325S: Anthelmintika v rostlinách? příjem, biotransformace a transkripční odpověď (2015-2017), GAČR, R. Podlipná

 • LTC17033: Rozdíly v metabolomické a fyziologické odpovědi na vybrané pesticidy mezi jehličnany a listnatými stromy a jejich využití pro ochranu životního prostředí (2017-2020), MŠMT, R. Podlipná

 • GA18-08452S: Anthelmintika v rostlinách – interakce s biosyntézou polyfenolů a antioxidační obranou (2018-2020), GAČR, R. Podlipná

 • R200382202: Optimizing the nutrient solution for growing leafy vegetables and herbs in the hydroponic production system and product safety monitoring (2022-2024), Czech Academy of Sciences, R. Podlipná

 • SS06020173: Methods reducing the risks of circulation of veterinary drugs in the environment (2023-2025), TAČR, R. Podlipná


Marcela Dvořáková

 • COST CM1106: Synthesis of sirtuin inhibitors, No. LD14128, (2014-2016), M.Dvořáková

 • COST FA1206: Synthesis of strigolactone derivatives, No. LD14127, (2014-2017), M.Dvořáková

 • COST LD14127 Syntéza derivátů strigolaktonů (2014-2017), MŠMT, M. Dvořáková

 • COST LD14128 Syntéza inhibitorů sirtuinů (2014-2016), MŠMT, M. Dvořáková

 • LTC17048 Syntéza inhibitorů kináz zaměřená na autofagii (2017-2020), MŠMT, M. Dvořáková


Lenka Langhansová

 • Strategies for the improvement of secondary metabolite production in plant cell culture of Panax species. Grant Agency CR, No. 521/02/P064, (2002-2004), L. Langhansová

 • KONTAKT ČR-China: Study on Isolation and identification of the possible bioactive compounds from leaves of Myrica rubra, No. LH12165, (2012-2013), L. Langhansová

 • LTC17035 Hledání nových zdrojů biologicky aktivních karotenoidů z méně známých rostlinných druhů (2017-2020), MŠMT, L. Langhansová

 • GA18-07724S Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic? (2018-2020), GAČR, L. Langhansová

 • Program ZEMĚ QK21010207 Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské produkce potravin. (2021-2025), MZ, L. Langhansová (co-investigator)


Miroslav Šíša

 • COST LD15006 Syntéza Hh/SMO inhibitorů jako potenciálních protinádorových léčiv (2015 – 2017), MŠMT, M. Šíša

 • LTC18065 Selektivní COX-1 inhibice jako cardioprotektivní terapeutický záměr (2018-2021), MŠMT, M. Šíša


Daniel Haisel

 • GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět (2017-2019), GAČR, D. Haisel


Aleš Nepovím (former employee)

 • Studies of the key enzyme in phytoremediation of explosives. Grant Agency CR, No. 206/99/P034, (1999-2001), A. Nepovím

 • Study of enzymes participating in degradation of TNT. Grant Agency CR, No. 206/02/P065, (2002-2004), A. Nepovím

 • Screening of antibacterial and anti/inflamatory activity of selected species of genus Nigella L. Grant Agency CR, No. 525/02/0257, (2002-2004), A. Nepovím (co-investigator)

Copyright © 2021| Petr Soudek